Säkerhetsberoenden som koncept är enkelt att förklara: två system har ett säkerhetsberoende om någon form av intrång i den ena kan påverka säkerheten i den andra. Jag tror att det här faller sig naturligt för många tekniker, tyvärr så naturligt att säkerhetsberoenden sällan uttalas explicit i tal eller skrift. Det är synd, säkerhetsberoenden är viktiga för att avgöra vilka system, eller vilka delar av ett system, som är mest säkerhetskritiska. Kartläggning av säkerhetsberoenden är ett viktigt verktyg vid prioritering av system. Språkligheter Säkerhetsberoenden kan uttryckas på olika sätt. Man kan säga att en arbetsstation i ett Windowsnätverk har ett säkerhetsberoende till domänkontrollanten eller är beroende av domänkontrollantens säkerhet men det är också lämpligt att säga att arbetsstationen litar på domänkontrollanten. Uttrycket ”litar på” är bra,…