Den enskilt tråkigaste aspekten med att ”sälja säkerhet” är att varje kund hellre skulle lägga pengarna på något annat. Någonting som ökar intäkter eller minskar kostnader. Det är sällan säkerhet gör någon märkbar skillnad (i positiv riktning) på någon av dem. Wendy Nather på 451 Research författade i våras rapporten The Real Cost of Security (paywall) som undersöker hur mycket pengar ett antal säkerhetsproffs skulle spendera, och på vad, om de plötsligt fick ta över säkerhetsrodret på ett företag med 1 000 anställda som inte har ägnat en tanke åt säkerhet tidigare. This report examines what ’conventional wisdom’ prescribes in terms of security product types, and prices them for a 1,000-person organization. It incorporates data from a survey of security professionals in roles ranging from CISO…