I förra delen om företagshemligheter beskrevs de tre rekvisit som skulle vara uppfyllda för att något skulle betraktas som en företagshemlighet tillsammans med några exempel från domstolar. Avslutningsvis beskrevs också några situationer som inte kan anses vara obehöriga angrepp på hemligheterna. Denna del kommer att behandla obehöriga angrepp ytterligare och ge exempel på vilka beviskrav som brukar ställas. Dessutom ges en kort checklista på vad du bör ha koll på innan du går till domstol ur en icke-jurists synvinkel. Vidare påminns vi om att lagar ofta är tveeggade, det finns nackdelar med skyddet av företagshemligheter. Precis som i förra delen, jag är inte advokat, lita inte på mig utan verifiera det jag skriver. Arbetsgivare och arbetstagare Det enda som krävs av arbetsgivaren i 1…