Ett vanligt uppdrag för någon som sysslar med incidenthantering åt företag är att avgöra huruvida chefen eller säljaren som har sagt upp sig och startat ett konkurrerande företag har tagit med sig kundlistor eller motsvarande. Det är ofta ett utmanande uppdrag, det är inte ovanligt att den misstänktes dator redan har ärvts av någon annan och använts under en period när uppdragsgivaren fattar misstankar. Har de dessutom varit det minsta försiktiga under stölden finns det inte mycket att gå på. Hoppet behöver dock inte vara ute bara för att det inte finns it-forensiska bevis. Företagshemligheten är inte kundlistan i sig utan innehållet i den. Man behöver inte nödvändigtvis kunna visa att personen handgripligen har kopierat informationen och tagit den med sig. Det här är…