Hanteringen av ett misstänkt intrång hos Department of Commerce i fjol skenade iväg en aning:

[…] last year, the Economic Development Administration within the Department of Commerce spent over half of its IT budget — more than $2.7 million — chasing down what appeared to be a major malware infection. The department destroyed over $170,000 worth of equipment in the process, including printers, TVs, and mice, and only stopped destroying them when its disposal budget ran out.

Det visade sig snart att det var en total missbedömning:

[…] As it turned out, the malware was only present on two pieces of IT equipment — not on over half of the 250 pieces as the Commerce Department at large believed. In fact, some members of the department were even aware that this was the case, but a series of misunderstandings led to that never being fully conveyed.

Rapporten från den internutredning (pdf) som släpptes i slutet av juni i år är mycket intressant. Av naturliga skäl är det ovanligt att få så många detaljer i sådana här lägen. Det är bara att tacka och ta emot.

Trevlig sommar!