Jag håller på med ett framtida inlägg om intrånget 2011 hos certifikatutfärdaren DigiNotar. Det företaget finns inte mer, de gick i konkurs en tid efter intrånget. En certifikatutfärdares hela affär bygger på att de är pålitliga, ett så här omfattande intrång är, och ska vara, ödestigert. Det betyder inte att motsvarande intrång i ”vanliga” företag ska ha samma resultat, det ska de nog inte. Det kan vara illustrativt att jämföra med andra fall, även om det bara är tre anekdotiska exempel. Vad händer med aktiekursen efter ett intrång?

Det ett och ett halv år långa intrånget i T.J. Maxx (NYSE:TJX) som resulterade i nästan 50 miljoner stulna betalkortnummer och offentliggjordes den 17 januari 2007 gjorde inte den minsta bula i aktiekursen. Vilket är förståeligt, som kund struntar jag mer eller mindre i om de har bra säkerhet eller inte och fortsätter gärna att handla hos dem, så länge jag inte blir av med pengar som jag inte får tillbaka.

T.J. Maxx stock price at intrusion

Tidernas dataintrång är förmodligen när Heartland Payment Systems (NYSE:HPY) blev av med över hundra miljoner kortnummer under 2008 vilket tillkännagavs den 20 januari 2009. Aktiekursen dök visserligen men var å andra sidan ”på väg nedåt” redan, det hade oavsett ingen varaktig effekt på tillväxten. Med Heartland borde det vara värre än för T.J. Maxx, eftersom de förmedlar betalningar så är förtroende viktigt för deras verksamhet. Antingen glömmer aktieägarna fort eller så var Heartland övertygande i sin hantering av intrånget.

Heartland Payment systems stock price at intrusion

Ett exempel från föregående år är Global Payments (NYSE:GPN) som blev av med några miljoner kortnummer i mars 2012. Deras aktie dök omkring 13 % och handeln med den stoppades när nyheten slog. Kursen har fortfarande inte riktigt återhämtat sig men det är ju hundra andra saker som spelar in. Varför reagerade ägarna av Global Payments så mycket kraftigare än Heartlands?

Global Payments stock price at intrusion

Jag tror inte att det går att dra några meningsfulla slutsatser från de här tre exemplen. Jag tror inte att fler exempel ger hela bilden heller när analysen är så här ytlig; i synnerhet när företagen är så här pass stora. Vem vet vilka andra händelser som har påverkat marknaden under samma period…