I mars 2012 gick Skatteverket ut med ett pressmeddelande om att skyddade personuppgifter hade läckt då ”ett företag som hanterar uppgifter från folkbokföringen har utsatts för dataintrång”. I augusti-september samma år greps och anhölls Gottfrid Svartholm Warg misstänkt för dataintrång.

Nu har åtal väckts mot fyra personer rörande vad som verkar vara ganska omfattande dataintrång hos Logica, Applicate och Nordea. Logica och Nordea är förstås kända av de flesta, Applicate däremot är släkt med gamla Infodata som tidigare hade hand om statens personadressregister (SPAR) och liknande tjänster som förstås matas av Folkbokföringsdatabasen.

Av stämningsansökan (pdf) framstår det som ganska spektakulära intrång med stordatorer och penningtransaktioner. Tyvärr är den rätt fattig när det kommer till vad som verkligen är intressant:

  1. Hur kom de in från första början?
  2. Vad gjorde de när de väl var inne?
  3. Hur fick de ut stöldgodset?
  4. Hur upptäcktes de?
  5. Hur agerade företagen?

Sannolikt finns svaren på dessa frågor att hämta i förundersökningsprotokollet. Jag har dock fått ta del av ett beslut från Nacka tingsrätt om att de inte kommer att göra det tillgängligt:

[…] Ett utlämnande av förundersökningsprotokollet i elektronisk form skulle kunna medföra att uppgiften behandlas i strid med personuppgiftslagen. Någon skyldighet att lämna ut allmänna handlingar i elektronisk form föreligger inte. […]

På klarspråk betyder det här att de vill begränsa spridningen av förundersökningen. Jag undrar dock om det verkligen är personuppgiftslagen som är anledningen, personuppgifter, även sådana som sorterar under känsliga, finns ju nästan alltid med i förundersökningar.

Protokollet är på 1 700 sidor och kostar omkring 2 kr per sida om man vill hämta ut en kopia. Dessutom finns eventuellt vissa andra kostnader i ”särskilda fall” när arbetsinsatsen är utöver det vanliga. En avgift på 60 kr per påbörjad 10-minutersperiod tas då ut. Jag väntar på svar om vad den faktiska prislappen skulle bli.

Ironin hänger dock tung när tingsrätten försöker begränsa spridning av en förundersökning rörande en grabb som har gjort sig känd för att ovillkorligt sprida information elektroniskt. Det är fullt möjligt att förundersökningen går att ladda ner från The Pirate Bay utan kostnad innan jag ens har fått en prisuppgift av Nacka tingsrätt.

Tills vidare får vi nöja oss med några utdrag från stämningsansökan:

[…] med hjälp av s.k. signalförstärkare/WiFi-antenn genom att forcera lösenord vid flera tillfällen olovligen berett sig tillträde till målsägandens trådlösa router.

[…] vid ett stort antal tillfällen via Internet med hjälp av andra personers användarnamn och lösenord olovligen anslutit sig till och genomfört sökningar i målsägandens tjänst Infotorgs databas innehållande bland annat stora mängder personuppgifter.

[…] från den 1 januari 2010 till och med den 15 april 2012 i bland annat Nacka tillsammans och i samförstånd olovligen berett sig tillgång till en stordator som tillhör målsäganden. De har successivt tillförskansat sig utökad behörighet i systemet för att till slut uppnå högsta behörighet. De har även ändrat behörigheter för befintliga användare, lagt till data i stordatorn samt hämtat ut stora mängder information från stordatorn och delat sådan information med andra.

[…] i bland annat Sverige olovligen påverkat respektive försökt påverka resultat av en automatisk informationsbehandling genom att i Nordeas stordator utföra respektive försökt utföra penningtransaktioner till vinning för sig själv eller annan och skada för Nordea enligt följande. […]

Oavsett vad som kommer först, pdf:er från piratbukten eller döda träd från tingsrätten, ska det bli mycket intressant.